ONDERWIJS, en nu?

 Persoonlijk betrokken

Secretariaat Onderwijs, en nu;
0182-391294
Bezoek op afspraak via secretariaat.
Zie ook contact

email; info@onderwijsennu.nl

 

 

 

Leren leren.

Veel kinderen vanaf groep 7/8 hebben moeite met leren en vanaf de brugklas wordt er op dit gebied veel van hen verwacht.

 

De training ‘Ik leer leren’ is een speciaal ontwikkeld programma dat kinderen en jongeren slimme handvatten biedt om gemakkelijker en efficiënter te leren. Het leert een kind welke voorwaarden nodig zijn om te kunnen presteren. Het gaat erom  hóe te leren.

 

Welbevinden, inspiratie, een gevoel van competentie en goed in je vel zitten blijken minstens zo belangrijk voor goede leerprestaties dan kennis alleen.

 

In 5 bijeenkomsten van 1 ½ uur komen de volgende onderwerpen aan de orde:

-          het ontdekken van je eigen manier van leren;

-          het leren omgaan met faalangst en wíllen leren

-          het leren plannen en organiseren;

-          het leren omgaan met concentratie;

-          het leren je hersenen op een slimme manier te gebruiken.

 

De training is geschikt voor kinderen en jongeren vanaf 10 jaar en wordt individueel of in kleine groepjes gegeven door een gecertificeerd coach.  

Kijk ook op www.ikleerleren.nl.

 

 

 Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen via de mail; info@onderwijsennu.nl of bellen naar 0182-391294.  

 

home            leren en begeleiden