ONDERWIJS, en nu?

 Persoonlijk betrokken

Secretariaat Onderwijs, en nu;
0182-391294
Bezoek op afspraak via secretariaat.
Zie ook
contact

email; info@onderwijsennu.nl

     

Excellent Talent

Onderzoek

Beelddenken

Leren Leren

 

 

 

Hoogbegaafdheid

 

 

Jij bent zo mooi anders dan ik,

natuurlijk niet meer of minder maar,

zo mooi anders.

Ik zou je nooit

anders dan

anders willen.

 

 

(Hans Andeus)

 

Wie een kind is kan nooit bepaald worden door een intelligentieonderzoek of een IQ-getal maar dat onderzoek kan ons wel iets vertellen over het functioneren van een hoogbegaafde leerling.

Hoogbegaafde kinderen hebben veelal (herkenbare) zijnskenmerken die hun gedrag kunnen bepalen:

  • perfectionisme wat kan leiden tot faalangst
  • een zeer sterk rechtvaardigheidsgevoel wat hen vaak in conflictsituaties kan brengen.
  • Hypergevoelig of hoog sensitief
  • Kritisch ingesteld waardoor ze vaak als arrogant of betweter worden afgeschilderd.
  • Humoristisch op hun eigen wijze

Naast deze zijnskenmerken zijn er ook nog kenmerken die te maken hebben met de intelligentie, zoals een hoog werktempo, maken van grote denksprongen, voorkeur voor abstractie, het makkelijk kunnen analyseren van problemen, en een grote mate van zelfstandigheid.

 

Aandacht voor hoogbegaafde kinderen begint met een goede signalering. Het is belangrijk om zo vroeg mogelijk een potentieel hoogbegaafd kind te signaleren om motivatieproblemen en leer- en gedragsproblemen te voor komen.

 

 

Onder de noemer "Haal meer uit uw hoogbegaafde zoon of dochter" organiseren wij het gehele jaar door onze workshop   "excellent talent"  voor leerlingen uit het basisonderwijs.

 

 

 

 

Bel of mail ons voor meer informatie

 

 home