ONDERWIJS, en nu?

Persoonlijk betrokken

Faalangst

Als schoolprestaties tegenvallen of als een kind een hekel heeft aan school dan wordt door de school faalangst nog wel eens als verklaring aangedragen.

Het label faalangst geeft al aan dat het een angst is om te falen, te mislukken. Een specifieke angst is het bang zijn voor iets specifieks, een gegeneraliseerde angst is angst of bangheid voor (bijna) alles waarbij het kind iets moet doen. Uw kind is bijvoorbeeld niet goed in hardop lezen en gaat daarna tegen het begrijpend lezen opzien en ontwikkelt vervolgens ook faalangst m.b.t. het rekenen enz.

Bij specifieke faalangst kan er sprake zijn van één of meer van de volgende angsten;

·         Leer/prestatieangst; bang voor het uitvoeren van leer/werkactiviteiten als de werkles, lezen, rekenen en nieuwe leerinhouden.

·         Spreekangst; bang voor het spreken in de klas of nervositeit als ze iets moeten zeggen. (Bibberende stem, moeilijk woorden kunnen vinden of bang voor het houden van een spreekbeurt)

·         Sociale angst; bang voor beginnen en onderhouden van sociale contacten met anderen. Sommige kinderen zien op tegen verjaardagsfeestjes, pauzes, of groepswerk.

Ernstige faalangst is per definitie een gedragsprobleem waarbij het kind geholpen moet worden. Het kan de ontwikkeling van het kind in de weg gaan staan.

Onderzoek

Om een goed beeld te krijgen van uw kind zal er een (telefonisch) intake gesprek plaats vinden waarbij de ontwikkeling van uw kind besproken wordt en er uitgebreid ingegaan zal worden op de reden van aanmelden. Aan de hand van dit gesprek zal de orthopedagoog of de psycholoog bepalen welke vragenlijsten of tests er moeten worden afgenomen. Het is altijd een onderzoek op maat.

Soms kan er ook nog gekozen worden om een observatie in de klas of op school te doen.

De uitslag van het onderzoek zal met u besproken worden nadat u een onderzoeksverslag hebt gekregen. De orthopedagoog/psycholoog zal u ook van adviezen voorzien op welke wijze u uw kind het beste kunt begeleiden.

  Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen via de mail; info@onderwijsennu.nl of bellen naar 0182-391294.