ONDERWIJS, en nu?

Persoonlijk betrokken

Workshop " EXCELLENT TALENT".

De workshop is bestemd voor kinderen uit het basisonderwijs, die meer- of hoogbegaafd zijn en die extra begeleiding en educatieve uitdaging nodig hebben. In groepen van minimaal 8 en maximaal 12 kinderen werkt onze orthopedagoog met de kinderen aan creatieve, praktische en analytische taken waardoor het probleemoplossend vermogen van deze kinderen extra geprikkeld en ontwikkeld wordt. Zij signaleert ook eventuele aandachtspunten met betrekking tot leerstrategieën of de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind.

Opbouw en opzet van de workshop


Voor meer informatie mail of bel ons voor informatie.

                                                           HOME